Změna balení Photo Rag 500 g/m2, A2

z 25 archů na box na 20 archů na box.